Work

/
February 1, 2016

Dự án phòng trà 51EON

PROJECT DETAILS
Dịch Vụ
Thiết kế nội thất
Địa Điểm
Tầng 51F Bitexco
Chủ Đầu Tư
Nguyễn Thị Kiều Vương

HINH ANH DU AN-02

HINH ANH DU AN-03

HINH ANH DU AN-04

HINH ANH DU AN-05