Dịch vụ thiết kế

1. Chọn gói dịch vụ

2. Chọn Kiểu mẫu

3. Nhập diện tích

Tầng hầm

Chọn kiểu:

Hạng mục
Dài
Rộng
Hệ số
D.tích
Sàn hầm

Hạng mục
Dài
Rộng
Hệ số
D.tích
Sàn bán hầm (sâu 1.2m so với code vĩa hè)

Tầng 1

Số tầng:


Nhà chính
Lửng
Sân trước
Sân sau

(đơn vị: m/m2)


Tầng 2

Nhà chính
Ban công

Tầng 3

Nhà chính
Ban công

Tầng 4

Nhà chính
Ban công

Tầng 5

Nhà chính
Ban công

Tầng thượng

Phòng (có tường bao che)
Sân trước
Sân sau

Tầng mái

Chọn kiểu:

Mái bằng

Mái nghiêng >20 (dán ngói)

Mái bằng, khung kèo thép, lợp ngói

Tổng cộng:
(m2)
4.

Zalo