Thi công: Thiết kế – thi công trọn gói nhà ở

Diện tích: 428.44m2

Qui mô: 1 Trêt – 2 Lầu – Sân Thượng

Thời gian: 170 ngày (2016)