Công trình: Thi công xây dựng Biệt Thự

Qui mô: Trệt – Lầu

Diện Tích : 337.55 m2

Thời gian:  150 ngày (02/05/2019-02/11/2019)