Thi công : Thi công Biệt Thự

Diện tích:

Qui mô: 1 Trệt – 1 Lầu

Thời gian: 150 ngày (khởi công 14/06/2017)