LIÊN KẾT VƯỢT BÃO

Cùng nhìn lại những năm 2013 – 5 năm cơn bão kinh tế, những ảnh hưởng nặng nề của bão đã khiến hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, hoặc ngừng sản xuất, hoặc sức cùng lực kiệt nhưng với ý chí vươn lươn cùng vượt qua bão. Nhiều doanh nghiệp liên kết cùng vượt qua cơn bảo kinh tế.

Để cùng nhau vượt qua bão kinh tế những năm 2013, MỘC KIẾN GIA cũng chọn phương án liên kết cùng một số doanh nghiệp ngành nghề liên quan với nhau tạo khối liên doanh cùng nhau vượt bão.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo