Thi công trọn gói

Đơn giá phần thô

- Diện tích nhỏ hơn 250 m2
áp dụng giá 3.300.000đ/m2

- Diện tích từ 250 m2 - 300 m2
áp dụng giá 3.200.000đ/m2

- Diện tích từ 300 m2 - 350 m2
áp dụng giá 3.100.000đ/m2

- Diện tích từ 350 m2 - 400 m2
áp dụng giá 3.000.000đ/m2

- Diện tích lớn hơn 400 m2
áp dụng giá 2.900.000đ/m2

1. Điều kiện thi công

2. Nhập diện tích

Tầng hầm

Chọn kiểu:

Hạng mục
Dài
Rộng
Hệ số
D.tích
Sàn hầm

Hạng mục
Dài
Rộng
Hệ số
D.tích
Sàn bán hầm (sâu 1.2m so với code vĩa hè)

Tầng 1

Số tầng:


Chọn kết cấu móng:

Nhà chính

Nhà sử dụng kết cấu móng đơn (Chưa bao gồm ép cọc)

Nhà chính

Nhà sử dụng kết cấu móng băng (Chưa bao gồm ép cọc)

Lửng
Sân trước
Sân sau

(đơn vị: m/m2)


Tầng 2

Nhà chính
Ban công

Tầng 3

Nhà chính
Ban công

Tầng 4

Nhà chính
Ban công

Tầng 5

Nhà chính
Ban công

Tầng thượng

Phòng (có tường bao che)
Sân trước
Sân sau

Tầng mái

Chọn kiểu:

Mái bằng

Mái nghiêng >20 (dán ngói)

Mái bằng, khung kèo thép, lợp ngói

Tổng cộng:
(m2)
4.

Zalo