Thi công: Thi công trọn gói Biệt Thự

Diện Tích: 300 m2

Qui mô: 1 Trệt – 1 Lầu

Thời gian: 150 ngày  ( 2015)