Công trình: Thi công xây dựng nhà phố

Diện tích: 295 m2

Qui mô: Trệt – 3 lầu – sân thượng – mái

Thời gian: 173 ngày (23/05/2018-10/12/2018)

 

Thiết kế thi công nhà phố